Kontakta oss

Här hitta du kontaktinformation till våra olika kontor

Vad är hemtjänst?

Hemtjänst är till för dig som har svårt att klara av vardagssysslorna och din omsorg hemma.

Kan jag byta hemtjänstutförare till er?

Ja,Med kundval har du möjlighet och rätt att välja vem som ska utföra tjänsterna hemma hos dig, du kan byta utförare när du vill.

Får jag en kontaktperson?

Ja, det få du. Vi utser en kontaktperson som vi tror passar dig och dina behov. Kontaktpersonen har ett särskilt stort ansvar för att du ska ha det bra och då den hjälp du behöver.

Kostar det något att ansöka om hemtjänst?

Nej, det kostar inget att ansöka om hemtjänst.

Hår lång tid tar min biståndsansökan?

Du har alltid rätt till ett skyndsamt svar på din biståndsansökan.

Vad kostar min hemtjänst?

Det bestämmer din kommun. Maxbeloppet per månad för dina hemtjänstinsatser är det kommunstyrelsen i din hemkommun som bestämmer. Likaså bestämmer kommunens avgiftshandläggare om din inkomstnivå ger dig rätt att få en avgiftsreducering på hemtjänstavgiften.

Hur ofta får jag hemtjänst av er?

Det är biståndshandläggaren som bestämmer hur ofta och hur mycket hjälp du får av oss. Vi verkställer biståndshandläggarens beslut och får inte bestämma vare sig hur ofta eller hur länge vi besöker dig. Samtidigt ger vi dig alltid den tid och de resurser du är beviljad av din biståndshandläggare.

Kan jag överklaga biståndsbeslutet?

Ja, om du inte är nöjd med biståndshandläggarens beslut har du full rätt att överklaga det. Information om hur en överklagan går till finns i biståndsbeslutet, men du kan även kontakta din biståndshandläggare för att få information om hur en överklagan går till.