Om oss

Här kan du läsa mer om Ensa Hemtjänst och om våra värderingar

Om vår verksamhet

Med flera års erfarenhet inom hemtjänsten grundade vi (Enikö och Safete) vår egen verksamhet med målsättning att förbättra branschen. Vår vision är och har alltid varit att ha en hög kontinuitet, kunna handplocka och matcha medarbetare med vårdtagare för att på det sättet kunna ge den bästa tryggheten och tillgodose alla vårdtagares enskilda behov.

Tack vare att vi har flera års arbets och livserfarenhet, så förstår vi sammanhanget mellan trygghet, trivsel, engagemang, respekt, entusiasm och omtänksamhet. Allas lika värde är en central pelare i vårt arbete. Vår värdegrund bygger på att du som omsorgstagare ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vårt mål är att på bästa sätt tillgodose dina enskilda behov. Vi eftersträvar en hög kontinuitet så att du känner dig trygg med samma personal. Vi är lyhörda och tar hänsyn till dina behov, intressen och önskemål. Vi ser helheten i vardagen och får den att fungera.

Vi vet också att många äldre som har utländsk bakgrund behöver ha hjälp av personal som pratar deras modersmål, det är därför vi har flerspråkiga medarbetare så att man alltid ska kunna kommunicera med varandra, det är viktigt för tryggheten.

Enikö Ramic
Verksamhetschef
0383-10709
Safete Berisha
VD
0383-10979

Vår värdegrund

Allas lika värde utgör en central pelare i vårt arbete. Vår värdegrund bygger på att du som omsorgstagare ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vår vision är att på bästa sätt tillgodose dina behov genom att erbjuda hög kontinuitet, möjliggöra god kommunikation och skapa en trygg relation.

Vårt levande värdegrundsarbete

Vi på Ensa Hemtjänst har erfarna engagerade och kärleksfulla undersköterskor och vårdbiträde. Vi strävar efter flerspråkig personal för att på så vis kunna utveckla en god kommunikation och att en trygghet skapas. Vi tar hänsyn till dina önskemål om tider, rutiner och önskemål.
Våra medarbetare bär alltid arbetskläder och arbetslegitimation.

Vår personal talar flera språk

Vi har personal som pratar svenska, albanska, arabiska, armeniska, bosniska, dari, engelska, grekiska, persiska, rumänska, turkiska, ungerska.

Vill du lämna synpunkter?

Vi tar tacksamt emot dina synpunkter. Både positiva som negativa uppskattas av oss för att vi ska utvecklas och leverera ett så bra värde för dig som möjligt.

Skicka dina synpunkter till synpunkter@ensahemtjanst.se